Nyt fra Transform

Åen tilbage til byen

31.01.2020

TRANSFORM er sammen med GHB landskab, Viggo Madsen, Trafikplan, DEM og Rikke Stenbro, prækvalificeret til den spændende parallelkonkurrence om udviklingen af et nyt Åkvarter i det centrale Horsens.

VUNDET - HELHEDSPLANLÆGNING FOR BANEGÅRDSKVARTERET

18.12.2019

TRANSFORM har i sammen med COBE/Orbicon/WSP/Urban Creators/Tom Nielsen vundet et udbud om Helhedsplanlægning for Banegårdskvarteret i Aarhus. Vi glæder os til samarbejdet med Aarhus Kommune i 2020, som skal munde ud i en stærk og innovativ helhedsplan med fokus på mobilitet og byudvikling.

VINDER AF PARKERINGSHUS FUNDET

18.12.2019

Tirsdag blev den åbne idekonkurrence om et kommende parkeringshus i Sydhavnskvarteret offentliggjort. TRANSFORM har fungeret som bygherrerådgiver og konkurencesekretær for Aarhus Kommune fra udformning af konkurrenceprogrammet frem til offentliggørelsen af konkurrencen. Ud af konkurrencen kom 21 gennemarbejdede og idérige forslag, der alle er udstillet på Bylageret frem til midten af januar.

Rejsegilde i Parkbyen i Aalborg

05.12.2019

I går var vi til Rejsegilde i Aalborg, hvor Parkbyens to første boligtårne nu er oppe i højden. Det blev fejret på behørig vis med en pølsevogn på tagterrassen på 10. etage. Projektet omfatter i alt 375 boliger fordelt på otte boligtårne i 10-16 etager. Projektet skrider planmæssigt frem, og bygherren Søren Enggaard A/S er godt tilfreds med resultatet. Første del af byggeriet, fem boligtårne med 222 leje- og ejerlejligheder, skal stå færdig i august 2021.

FAGDOMMER PÅ STEJLEPLADSEN

26.09.2019

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i konkurrencen omkring Stejlepladsen i Sydhavnskvarteret i København. By & Havn og PFA udvikler i fællesskab det 52.000 m2 store areal til et nyt byområde med fokus på bæredygtighed og affordable living. Projektet skal danne fundament for en unik og ressourcebevidst bebyggelse, hvor både de fysiske og sociale rammer kan understøtte drømmen om et bæredygtigt storbyliv.

Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov

26.06.2019

TRANSFORM er sammen med VEGA landskab og Olav Kristensen blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en ny daginstitution ved siden af Lyreskovskolen i Bov.

HOLSTEBRO UDVIKLING

10.04.2019

70.000 kvadratmeter i midten af Holstebro skal i de kommende år forvandle sig fra bl.a. sygehusgrund og slagteri til en ny og attraktiv bydel. TRANSFORM er sammen med Lendager Group og Rambøll blevet udvalgt til at deltage i parallelkonkurrencen om en langsigtet udviklingsplan for området.

FAGDOMMER I FAABORG

05.04.2019

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i parallelkonkurrencen om en udviklingsplan for Faaborg Havn og By. Planen skal give svar på, hvordan Faaborg kan gøres endnu mere attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv og vise, hvordan byen bedst muligt udnytter sine potentialer, herunder flere ledige arealer og bygninger i havne- og kulturområdet, til at skabe nyt liv og ny vækst.

FAGDOMMER I VIBORG

04.04.2019

Lars Serup er udpeget som fagdommer i arkitektkonkurrencen om et nyt samlingssted i Overlund med ny tre-sporet skole og idrætshal. Lars skal primært have fokus på idrætskultur og kobling mellem foreningsliv og de fysiske rammer efter anbefaling fra Lokale- og Anlægsfonden.

NYT BØRNE- OG SUNDHEDSHUS VED GLOBUS1

19.03.2019

TRANSFORM er prækvalificeret til at afgive tilbud på et nyt Børne- og Sundhedshus ved Globus1 i Gellerup, Aarhus. Huset skal danne ramme for en ny daginstitution, ny privat praktiserende lægeklinik, og kommunale tilbud i regi af Folkesundhed Vest og Sundhedsenhed Vest.

Rammeaftale AlmenBo Aarhus

19.02.2019

TRANSFORM er sammen med MOE blevet tildelt en fireårig rammeaftale af AlmenBo Aarhus, og er vurderet til at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rammeaftalen omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse. AlmenBo Aarhus forventer af der i 2019 skal påbegyndes opførelsen af 128 ungdomsboliger i Aarhus.

BØRNE UNGE UNIVERS

13.02.2019

TRANSFORM er sammen med MOE blevet prækvaliceret til visionsproces samt bygherrerådgivning til et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront for Aalborg Kommunes afdeling AaK Bygninger. Børne- og Ungeuniverset vil komme til at bestå af en ny skole og integreret daginstitution.

FÆNGSLET i Horsens

04.02.2019

TRANSFORM er prækvalificeret til konkurrence omkring den ny kultur- og konferencesal i Fængslet i Horsens. Med Vestsalen får stedet et helt nyt rum, der kan rumme op til 1.400 stående gæster og huse bl.a. koncerter og arrangementer. Projektet skal fortsætte udviklingen af den gamle bygning, ved at føje nyt til gammelt og i bogstavelig forstand åbne det massive bygningskompleks op.
Projektet er støttet af Realdania, A.P. Møller Fonden og Hede Nielsens Fond.

Nationalparkcenter Thy

04.02.2019

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i konkurrencen omkring Nationalparkcenter Thy.
Centeret skal placeres ved Nr. Vorupør og vil opleves som en attraktiv, levende og inspirerende indgang til Nationalpark Thy. Nationalparkcentret skal danne rammen om den store fortælling om naturkræfternes råden og gøre det klart, hvad der har ført til områdets særprægede landskab - Danmarks største vildmark.

FREMTIDENS BRANDSTATION

25.01.2019

TRANSFORM er sammen med Arne Elkjær, VEGA landskab og Jens Kjær Jensen blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en ny brandstation i Lisbjerg ved Aarhus. Brandstationen skal fungere som base for Østjyllands Brandvæsens fuldtidsansatte brandpersonale, der både skal bo, arbejde, dyrke motion, sove og spise på brandstationen. Der skal i projektet være stor fokus på både funktionalitet, byggeriets identitetsskabende arkitektur med tydelig signalværdi i området, bygningens tekniske formåen samt husets daglige drift.

Fagdommer i Herning

28.11.2018

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i konkurrencen omkring sygehusgrunden i den centrale del af Herning. I 2020 overtager Herning Kommune det 100.000 kvadratmeter store område, og en helt ny bydel med nye boliger, byliv, grønne gader og byrum vil snart føje sig til Herning centrum.

FREMTIDENS NIVÅ BYMIDTE

16.11.2018

TRANSFORM er sammen med COWI blevet prækalificeret til at afgive bud på en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte. Planen skal vise vejen for, hvordan man fremover kan skabe byliv og sammenhængskraft i en forstad som Nivå, og styrke byens identitet og attraktion.

Fagdommer i Sydhavnskvarteret

15.11.2018

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i udbuddet omkring Sydhavnskvarteret i Aarhus. Aarhus Byråd ønsker at skabe en tæt og mangfoldig bydel, med plads til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt.

To prækvalifikationer

03.10.2018

TRANSFORM er blevet prækvalificeret til to spændende konkurrencer på samme dag - hhv. Knudepunkt på Mols, sammen med VEGA landskab og Orbicon, og Buddinge Byport sammen med Lendager Group og Dansk Energi Management.

Forelæsning Alvar Aalto Association

30.08.2018

Lene Hammer har holdt en forelæsning om 'Kunsten' i Finland, og modtaget store roser for vores projekt, der har opdateret det gamle museum til det 21. århundrede - med respekt for Aaltos arv.

Fagdommer i Folketinget

07.08.2018

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i parallelopdraget 'Nye rammer for Folketinget'. Parallelopdraget skal indhente ideer til, hvordan nye og eksisterende funktioner i Folketinget kan integreres i Rigsarkivets og Folketingets bygninger, samt de tilstødende byrum.

TRANSFORM takes California

14.05.2018

Tegnestuen har været på 11 dages studietur til San Francisco og Los Angeles. Vi har set en masse ikoniske boligprojekter, studeret klassiske bygninger, byplaner og landskaber, samt besøgt en del helt spritnye projekter - altsammen meget inspirerende!

Bygherrerådgiver for FEAS

12.01.2018

TRANSFORM har sammen med RAMBØLL vundet bygherrerådgivningen for udviklingen af det tidligere Aarhus Kommunehospital. Området skal anvendes til universitets- og forskningsformål med relevante tilknyttede funktioner, f.eks. boliger, små butikker og børnehave, samt til øvrig erhvervsmæssig anvendelse.

Ny stor renoveringsopgave i Brabrand

22.11.2017

TRANSFORM og CF Møller har vundet arkitektrådgivningen ifm. renovering og ombygning af Brabrand Boligforenings afd. 1 og afd. 2, Hans Brogesparken og Søvangen. De to meget fine murede bebyggelser fra 40'erne og 50’erne repræsenterer et højdepunkt i århusiansk og dansk boligbyggeri og skal renoveres med de største ambitioner for både del og helhed. Det samlede boligareal udgør 45.000 m2 og er fordelt på 562 boliger.

KULKRANSPORET

09.10.2017

TRANSFORM, VEGA, Dissing & Weitling, Lendager Group og Søren Jensen er videre til anden fase i konkurrencen om Kulkransporet i Aarhus. Konkurrencen skal belyse kransporets muligheder som forbindelse og katalysator i udviklingen af Sydhavnskvarteret.

Hejmdalsbroparken i Vojens

02.05.2017

TRANSFORM og RAMBØLL skal udarbejde helhedsplan for 126 almene boliger i Hejmdalsbroparken i Vojens. Arbejdet udføres for DOMEA.

Grenaa Idrætscenter

26.04.2017

TRANSFORM, GPP, M+G og LB Consult er prækvalificeret til konkurrencen om udvidelse af Grenaa Idrætscenter.

Parallelopdrag i Ribe

28.03.2017

TRANSFORM, TEKT, AKJT og Rambøll er prækvalificeret til parallelopdraget om ny helhedsplan for Ribe Jernindustri’s centralt placerede industriområde. Vi glæder os til processen!

Sports- og Kulturcampus i Gellerup

28.03.2017

TRANSFORM har sammen med RAMBØLL udarbejdet konkurrenceprogrammet for det nye Sport- og Kulturcampus placeret midt i Gellerupparken. Projektet skal skabe bydelens nye aktive og kulturelle hjerte.

Boligblok i Gellerup renoveres

08.12.2016

TRANSFORM, Vandkunsten, JCN og MOE er prækvalificeret til at renovere blok B4 i Gellerup/Toveshøj. Projektet indgår i den ambitiøse udviklingsplan for det store boligområde.

Udvikling af Sports- og Kulturcampus i Gellerup

03.10.2016

TRANSFORM har sammen med Rambøll vundet bygherrerådgivningen på udvikling af Sport- og Kulturcampus på Verdenspladsen i Gellerup.

Godsbanekollegiet

07.07.2016

TRANSFORM er sammen med Aarsleff, Sahl, Niras, Hansson & Knudsen og Wicotec blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om det nye 'Godsbanekollegiet' i Aarhus.

SPARK på Marselisborg Centeret

28.06.2016

TRANSFORM er sammen med GHB Landskab, SWECO og Lise Nevstrup Andersen blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen ”SPARK – Projektkonkurrence om Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning på MarselisborgCenteret” i Aarhus.

STEDET TÆLLER - HENNE STRAND

22.06.2016

VEGA og TRANSFORM er udvalgt som et af tre teams til at komme med bud på hvordan man styrker Henne Strand som en attraktiv kystdestination.

Konkurrence om nyt rådhus i Vejen

01.06.2016

TRANSFORM er sammen med Pluskontoret og Rambøll prækvalificeret i konkurrencen om nyt rådhus i Vejen. Det eksisterende rådhus er utidssvarende og derfor skal der ske en omfattende renovering og udvidelse af bygningen.

Ny museumskonkurrence i Norge

30.05.2016

TRANSFORM er sammen med COBE og Rambøll blevet prækvalificeret i plan- og designkonkurrencen om den nye museumsbygning i Brekkeparken i Skien, Norge. Det nye museum kommer ikke til at ligge langt fra vores videnskabsmuseum i Porsgrunn, og vi glæder os til at arbejde i området igen.

STIGSBORG HAVNEFRONT

27.05.2016

TRANSFORM, Sleth, Kuben og Sweco er prækvalificeret til parallelopdrag om udviklingen af Stigsborg Havnefront i Aalborg.

Biennalen i Venedig åbnet

27.05.2016

TRANSFORM var til stede ved den festlige åbning af Venedig Biennalen 2016. Tegnestuen har 4 projekter med på udstillingen, og alle er velkomne i den danske pavillon som har åbent til 27. november 2016.

Fagdommer for 'Ny Malt' i Ebeltoft

09.05.2016

Lars Bendrup er udpeget som fagdommer i projektkonkurrencen om 'Den Nye Maltfabrik' i Ebeltoft. Det ambitiøse kulturprojekt bliver en afgørende del af Ebeltofts udvikling mod fremtiden.

Nye japanske indtryk til tegnestuen

25.04.2016

TRANSFORM er netop hjemvendt fra en længere studietur til Japan, og er nu ladet op med hvid minimalisme, buddistiske stenhaver og masser af neon. Vi glæder os til at indarbejde de nye indtryk i vores projekter ;-)

Fagdommer for PFA

30.03.2016

Lars Bendrup er udvalgt som fagdommer i parallelopdrag om ombygning, udvidelse og modernisering af PFAs eget markante domicil Marina Park.

Ungdomsbyen

07.03.2016

Lars Bendrup er blevet udpeget til arkitektfagdommer i konkurrencen om den 'Ny Ungdomsby i Gellerup'.

Venedig Biennalen for 5. gang

05.02.2016

TRANSFORM bliver en del af det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig - verdens største og vigtigste arkitekturudstilling. Vi er stolte over at kunne bidrage med hele 4 projekter til den danske pavillon.

Blåvand Strandpark

29.01.2016

TRANSFORM er sammen med VEGA Landskab, NB Tourism v. Nanna Balsby og A1 Consult udtaget til konkurrencen om Blåvand Strandpark. 

Transform prækvalificeret til konkurrence i Slagelse

17.12.2015

Slagelse Kommune har i dag offentliggjort, at TRANSFORM er prækvalificeret til projektet ”Campus Slagelse og Bymidte – en kobling.” Slagelse Kommune arbejder mod at etablere et samlet og levende centrum med Campus Slagelse og bymidten, og det er en opgave, som TRANSFORM finder stærkt motiverende og går til med ydmyghed. Vi glæder os til at bidrage med vores forslag.

Vejprojektet i Ørestad Syd er i fuld gang

03.12.2015

TRANSFORM forestår skitseforslag og projektforslag for alle veje og pladser i kvarteret.

Ny arkitektskole i Aarhus

19.11.2015

TRANSFORM er prækvalificeret til projektkonkurrencen omkring den nye arkitektskole i Aarhus. Vi er meget stolte af at være udvalgt til denne opgave og glæder os voldsomt til at komme i gang.

TRANSFORM prækvalificeres til helhedsplan for Kildeparken

05.11.2015

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen om helheldsplan for Kildeparken, der skal stå klar som Aalborgs nye bydel i 2020. Konkurrencen udbydes af Himmerlands boligforening og Aalborg Kommune.

Aarhus Arkitektskole fejrer 50-års jubilæum med udstilling

02.10.2015

50 års udvikling fra alternativ institution til internationalt anerkendt arkitektuddannelse kulminerer i en udstilling med 50 markante arkitekter og tegnestuer.

Aarhus Lufthavn kommer tættere på

20.06.2015

TRANSFORM har engageret sig aktivt i planerne for en 'Lufthavn til Aarhus' og leverer diagrammer, visuelt udtryk og argumentation til det store arbejde som udføres af gruppen bag dette stærke initiativ.

TRANSFORM prækvalificeret til Grenå Bymidte

20.05.2015

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen om Grenå Bymidte. Projektet skal fastholde Grenås bymidte som et levende og vedkommende midtpunkt for byen.

Ny anvendelse af Haderslev Sygehus

01.02.2015

TRANSFORM har netop afleveret tre scenarier til ny anvendelse af det nedlagte Haderslev Sygehus. Freja Ejendomme forestår udviklingen og nytænkningen af det store bygningskompleks.

TRANSFORM får tildelt Skole+ projekt i Skanderborg

10.11.2014

TRANSFORM er blevet udvalgt af Virring skole i Skanderborg kommune til at udvikle et nyt indgangsparti med plads til bevægelse og aktivitet i skoletiden. Projektet har arbejdstitlen 'Ventetid med drøn på'. Vi glæder os til at tage hul på udfordringen.

TRANSFORM er prækvalificeret til Skole+

17.10.2014

TRANSFORM har prækvalificeret sig til Skole+ konkurrencen. Initiativet støttes af Realdania, DIF og LOA, og har som mål at opgradere de danske skoler, så de danner bedre rammer for aktivitet og bevægelse. Sloth-Møller og Jens Troelsen er også med på holdet.

Klimabyen i Middelfart

24.09.2014

Lars Bendrup er udvalgt til at sidde med i juryen for 'Klimabyen i Middelfart'.

Videre til 2. etape i Fredensborg

20.08.2014

TRANSFORM + VEGA er udvalgt til at fortsætte i 2. etape af konkurrencen om en by udviklingsplan for Fredensborg.

Ørestad Syd

30.06.2014

TRANSFORM + BASCON er begge prækvalificerede i konkurrencen om at designe den nye helhedsplan Kalvebodkvarteret Syd i Ørestaden, København.

CBS

26.06.2014

TRANSFORM + CFMT er ét ud af tre hold, der er valgt til at fortsætte til sidste niveau i konkurrencen om at designe helhedsplanen til Copenhagen Business School på Frederiksberg.

Med i juryen i Tampere, Finland

27.01.2014

Lars Bendrup er udnævnt til at være en del af juryen i den internationale konkurrence om et nyt Rejse- og Servicecenter i Tampere, Finland.

Søfartsmuseet i Porsgrunn vinder pris

05.11.2013

TRANSFORM + COBE vinder pris for Porsgrunn Søfartsmuseum - DuVerden.

Aabenraa

11.10.2013

TRANSFORM er vinder fælles vinder om den nye helhedsplan for Aabenraa. På holdet er NIRAS, Kragh og Berglund, Gehl og NIKU.

Generøs By

01.09.2013

Jens Lindhe og Karsten Ifversen udstiller urbane billeder fra deres nye bog 'Den Generøse By' i Dansk Industris foyer. Bogen og udstillingen skaber et portræt af nutidens København. Alle er velkomne i Dansk Industri's foyer i København.

Multihal Langvang

25.08.2013

TRANSFORM er, sammen med CEBRA, GRONTMIJ og M+G prækvalificerede i konkurrencen om at designe den nye multisportshal - Multihal Langvang - placeret i den nordlige udkant af Randers.

CPH PRIDE

22.08.2013

DI fejrer mangfoldighed. Under Copenhagen Pride vil en 200 m lang regnbue vejrer på DI's facade.

Mediefacaden på Industriens Hus har fået liv

24.05.2013

De 80.000 LED dioder på DI's facade er nu aktive. Se hvordan huset tager sig ud i nattelivet på Kollision's film.

Åbning af Industriens Hus

06.05.2013

Industriens Hus i København K åbner i dag. Det sætter punktum for fem et halvt års design og konstruktion af den 50.000 m2 store bygning. Vi ønsker DI held og lykke med deres nye hus!

TRANSFORM prækvalificeret i Aabenraa

25.04.2013

TRANSFORM har prækvalificeret sig til konkurrencen om Aabenraas fremtid. På holdet er Gehl Architects, Kragh & Berglund landskab, Niras og Norsk Institutt for Kulturminneforskning. I alt er tre hold blevet udvalgt. Konkurrencen skal afleveres i september 2013.

KUNSTEN - Museum of Modern Art

27.02.2013

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen KUNSTEN - Museum of Modern Art sammen med Erik Møller, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, GHB Landskabsarkitekter og Tapani Mustonen Arkkitehti Safa. I alt er fem hold prækvalificeret i konkurrencen.

Possible Greenland udstilling åbner i Nuuk

13.02.2013

'Possible Greenland' - det danske bidrag til den 13. Internationale Arkitektur Biennale i Venedig - er nu åbnet i Nuuk. Udstillingen kan ses i Katuaq Kulturcenter frem til d. 3. marts 2013.

2. plads i Nykøbing Falster

11.02.2013

TRANSFORM + SLA får 2. pladsen i forstadskonkurrencen Nykøbing Falster. På holdet er Kuben Management og TRANSSOLAR.

Linköping - indre by spreder sig over floden

20.12.2012

TRANSFORM & Kragh og Berglund er prækvalificerede i konkurrencen om Linköping - Den indre by udvides over floden. På holdet er: Trivector, Kreera, Centerlöf og Holmberg samt Fforum.

Første spadestik for Klubø Vejle

04.12.2012

Den 30. november kom realiseringen af Klubø Vejle et stort skridt tættere på med det første spadestik. Huset er planlagt til at åbne i december 2013.

Forelæsning i Singapore

26.11.2012

Lars Bendrup skal den 26. november holde forelæsning i Singapore om sit arbejde med bæredygtig byplanlægning.

Bygherrerådgiver i Gellerup

21.11.2012

TRANSFORM har, sammen med Rambøll og Pluskontoret, vundet bygherrerådgivningen i Gellerup - den mest ambitiøse byfornyelsesplan i Danmark. Gennem de næste år vil holdet sørge for en 360 graders rådgivning gennem udvikling og realisering af projektet. TRANSFORM er ansvarlig for den urbane udvikling af projektet.

Erhvervskorridoren Silkeborg

14.11.2012

Sidste uge præsenterede vi projektet 'Erhvervskorridoren Silkeborg' for juryen og Silkeborg Kommunes politikere. For mere information besøg siden her

TRANSFORM i Holland

02.11.2012

Dette års fællestur gik til Holland, for at besøge/genbesøge OMA, MVRDV, UNStudio, Sanaa, VMX Architects, NL Architects, Neutelings Riejdik, Xaveer De Geyter Architects og mange flere.

Porsgrunn Søfartsmuseum - status fra byggepladsen

31.10.2012

Porsgrunns Søfartsmuseum med den karakteristiske aluminiumsfacade tager form. Museets ikoniske karakter og sin attraktive placering langs floden mod bycenteret gør denne nye bygning til et naturligt varetegn for Porsgrunn by. Projektet forventes at stå færdigt allerede i foråret 2013.

TRANSFORM + SLA vinder konkurrencen om Søndermarken i Vejle!

31.10.2012

TRANSFORM og SLA er i dag blevet kåret som vindere af konkurrencen om udvikling af Søndermarken i Vejle.

Anden fase på Ydre Østerbro, Nykøbing-Falster

09.10.2012

TRANSFORM og vores samarbejdspartnere SLA, TRANSSOLAR og KUBEN MANAGEMENT er blandt to af fem kvalificerede hold til anden fase af planlægningskonkurrencen af forstadsområdet 'Ydre Østerbro, Nykøbing-Falster.' Konkurrencen er et ud af seks projekter skabt af Realdania med undertitlen 'Fremtidens Forstad,' et projekt, der debaterer og skaber visioner for bæredygtighed i forstaden.

A+U Super Danish

08.10.2012

TRANSFORMs arbejde præsenteres i magasinet A+U. Det nyeste nummer af det japanske magasin afdækker indtrykket af ny dansk arkitektur under titlen 'Super Danish.'

Klubøen i Vejle er på vej

05.10.2012

Konstruktionen af Klubøen er startet! Den nye 'ø' og de nye bygninger kommer til at huse havneklubber og flere andre foreninger inde fra Vejle by. Ved at kombinere havnerelaterede aktiviteter og bygge grundlaget for samarbejde mellem foreninger, etableres et vidtspændende miljø til gavn for klubberne og marinaens gæster. Udendørslivet vil være i fokus og dyrkes, da det ofte er den vigtigste del i livet på havnen.

Den nye bølge i dansk arkitektur

15.09.2012

TRANSFORM er en af de udvalgte virksomheder, der præsenteres i bogen THE NEW WAVE IN DANISH ARCHITECTURE.

Muligheder på Grønland

28.08.2012

Chipperfield kuraterede den 13. International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia. 'Possible Greenland' er det officielle danske bidrag til den 13. Internationale Architecture Exhibition. Udstillingen vil handle om den presserende udvikling af Arktis, som Grønland gennemgår for tiden - et skift mod politisk uafhængighed og forretningsudvikling midt i dramatiske klimaudviklinger. TRANSFORM samarbejder med CEBRA Archtiects og Århus Arkitektskole om udstillingen ved Den Danske Pavilion.

A10 - Shooting Star

04.07.2012

TRANSFORM er blevet udnævnt til 'shooting star' af arkitektmagasinet A10. Dansk Arkitektur Center (DAC) er inviteret af A10 til at præsentere den nye generation af danske kontorer i kontekst med den det danske arkitektoniske klima, der har udviklet sig gennem de seneste år. I udgave #46 af A10 Jul/Aug 2012 præsenteres TRANSFORM som en af 11 danske virksomheder at holde øje med.

TRANSFORM udstiller på Louisiana

29.06.2012

Vi er glade for at blive inviteret til at bidrage til udstillingen New Nordic - Achitecture & Identity ved Louisiana Museum for Moderne Kunst. New Nordic er historien om, hvordan vi bygger i Norden og udtrykker og organiserer os som samfund. Modellen af 'Biblioteket' bliver en del af udstillingen, der åbner d. 29. juni og varer frem til d. 21. oktober 2012.

Faaborg Kulturhus

20.06.2012

TRANSFORM er kvalificeret i konkurrencen om et nyt kulturhus og biograf i Faaborg. På holdet har vi POLYFORM og Søren Jensen.

Anden fase af Søndermarken Vejle

01.06.2012

TRANSFORM og vores samarbejdspartnere SLA, Grontmij og Social Action er blandt to ud af fem hold, kvalificeret til anden fase af planlægninngskonkurrencen af det nye forstadsområde, Søndermarken, i Vejle.

Kirkens Hus Ribe

11.05.2012

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen om Kirkens Hus. Med på holdet er: Regnbuen Arkitekter, Preben Skaarup Landskab og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Bygningen kommer til at inkludere offentlige fællesfaciliteter, mødelokaler, medarbejderkontorer samt Provstens administration. Grunden er, med sin placering lige syd for Ribe Katedral, af arkitektonisk såvel som historisk interesse, hvilket bekræftes af arkæologiske undersøgelser udført på grunden. Undersøgelserne har ledt til opdagelsen af Danmarks ældste kristne kirkegård.

Erhvervskorridoren i Silkeborg

11.05.2012

TRANSFORM er shortlisted i konkurrencen om at udvikle et nyt 46 ha industriområde i Silkeborg. Området ligger i direkte forbindelse med det nye, store motorvejsbyggeri. På holdet: Møller og Grønborg, ICP A/S (Institute for Center-Planlægning), Grontmij og Boris Brorman Jensen.

TRANSFORM i Arkitektur DK

01.04.2012

TRANSFORM er fremhævet i det danske magasin ARKITEKTUR DK som en del af 'den pragmatiske vending' i 00'ernes danske arkitektur. Diverse TRANSFORM projektbilleder kan ses magasinet, fx: Xian City Wall, Nyt Bycenter i Åsane - Bergen, Porsgrunn Centrym Syd, Porsgrunn Søfartsmuseum og Energivenlig Bygning - Bjørvika.

Ny Banegaardsgade

13.03.2012

TRANSFORM + COBE vinder konkurrencen om helhedsplan og tilføjelse til Århus Hovedbanegården. På holdet er Søren Jensen, Tom Nielsen, ICP og Rambøll.

Revitalisering af Nykøbing Falster

12.03.2012

TRANSFORM + SLA er prækvalificerede i konkurrencen om at revitalisere Ydre Østerbro på Nykøbing Falster. Vi har også TRANSSOLAR og KUBEN på holdet.

MIPIM award til Biblioteket

12.03.2012

Biblioteket - nyt fælles kulturhus og bibliotek i Københavns nordvestkvarter - tegnet af TRANSFORM + COBE, modtager dette års MIPIM Award for 'Bedst Renoverede Bygning 2012'.

Biblioteket nomineret til 'Store Arne'

19.01.2012

Biblioteket - nyt fælles kulturhus og bibliotek i Københavns Nordvestkvartet, der er tegnet af TRANSFORM + COBE - er nomineret til Arkitektforeningens hovedpræmie 'Store Arne.'

Første fase af Søndermarken Vejle

17.01.2012

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen om 'Fremtidens Forstad' i Søndermarken, Vejle. På holdet har vi SLA, Grontmij og Social Action. Målet for konkurrencen er, at skabe en bæredygtig by og en visionær plan, der skal skabe Søndermarken en nyt image. Konkurrencen er ét ud ad seks projekter af Realdania med undertitlen 'Fremtidens Forstad' - et projekt, som diskuterer og skaber visioner for bæredygtighed i forstaden.

Ny administrationsbygning til Mariagerfjord Vand

16.12.2011

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen om Mariagerfjord Vand. Vandværkets bygning skal agere administrationsbygning. På holdet er Jorton, Alectia og AJKT.

Biblioteket har vundet prisen for Bedste Offentlige Bygning 2011

24.11.2011

Københavns Kommune har netop afholdt prisuddeling, for at hædre de bedste bygninger og urbane miljøer i København. Biblioteket af TRANSFORM + COBE vandt titlen "Bedste Offentlige Bygning i 2011." Vi er meget stolte og beærede over at modtage prisen!

TRANSFORM prækvalificeret i konkurrencen om udvikling af området omkring Aarhus Hovedbanegård

04.11.2011

TRANSFORM er prækvalificeret i konkurrencen om udvikling af området omkring Aarhus Hovedbanegård sammen med COBE, Søren Jensen, MIC, Tom Nielsen og ICP. I alt har Aarhus Kommune, DSB Ejendomsudvikling og Steen og Strøm prækvalificeret fire hold til at udvikle et forslag til transformationen af det området omkring Aarhus Hovedbanegård. Projektet involverer en ny urban bydel, en ny busterminal i direkte forbindelse med Hovedbanegården samt en forlængelse af shoppingcenteret Bruuns Galleri.

Rejsegilde for Søfartmuseet i Porsgrunn

03.11.2011

I dag fejrer vi rejsegildet for Søfartmuseet i Porsgrunn sammen med bygningsarbejdere, samarbejdspartnere og gæster. Museet åbnes for offentligheden i december 2013.

Prækvalifikation i Rebild

19.10.2011

TRANSFORM er prækvalificeret til konkurrencen om at designe en ny informationsbygning til Rebild Nationalpark. På holdet er Jorton, Kristine Jensen og Kvorning Design.

Industriens Hus fejrer rejsegilde

07.10.2011

I går holdt vi rejsegilde for Industriens Hus sammen med bygningsarbejdere, samarbejdspartnere og gæster. Talerne blev holdt af DI's administrerende direktør Karsten Dybvad, Pihl&Søns direktør Søren Langvad, overborgmester Frank Jensen, samt Lars Bendrup fra TRANSFORM. DI flytter ind i den nye bygning i maj 2013.

TRANSFORM vinder Klubøen i Vejle

25.08.2011

TRANSFORM vinder konkurrencen om Klubøen i Vejle - en kunstig ø, der formidler overgangen mellem land og vand. Projektet indeholder et bredt program, fra bådhus til restaurant, og fra kontor til udsigtspunkt. Konkurrencen er vundet i samarbejde med Kristine Jensen, Go' Proces, A1 Consult og Stokvad & Kerstens.

Ny helhedsplan for Farum

23.05.2011

TRANSFORM er prækvalificeret til konkurrencen om en ny helhedsplan for Farum. På holdet har vi CEBRA, Møller og Grøndborg, TÆKKER, MIC og Colliers.

Ny helhedsplan for Høje Taastrup

05.05.2011

TRANSFORM er prækvalificeret til konkurrencen om en ny helhedsplan for Høje Taastrup. På vores hold har vi CEBRA, INSIDE/OUTSIDE, MIC, TÆKKER og Tom Nielsen

Biblioteket i Nordvest

10.03.2011

Biblioteket på Rentemestervej i Københavns nordvestkvarter er tæt på at være færdigbygget.

Nyt Rockmuseum i Roskilde

09.02.2011

TRANSFORM er prækvalificeret til konkurrencen om at designe et nyt Rockmuseum i Roskilde, Denmark.

TRANSFORM prækvalificeret i Asker

04.02.2011

TRANSFORM er blevet prækvalificeret til konkurrencen om at udvikle og udvide bycentret i Asker kommune, Norge.